پخش زنده و آرشیو رادیو

كهنه های همیشه نو

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 15:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كهنه های همیشه نو

گفت و گو با زنده یاد مرتضی احمدی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات