پخش زنده و آرشیو رادیو

طنز و منز

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 20:15 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

طنز و منز

خوانش و اجرای مشهورترین داستان های طنز جهان

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات