پخش زنده و آرشیو رادیو

صبا چی میگه

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبا چی میگه

جنگ

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات

*** تهیه كننده: عباس پیری