پخش زنده و آرشیو رادیو

دو در بیست

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 23:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

دو در بیست

مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات