پخش زنده و آرشیو رادیو

خط خاطره

جمعه 1 آذر 1398 ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

خط خاطره

گزیده ای از برنامه های طنز رادیویی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات