پخش زنده و آرشیو رادیو

چه خبر؟

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 06:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

چه خبر؟

اخبار شیرین و شنیدنی ایران و جهان

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات

معرفی بخش‎های برنامه: 1. دیباچه: شناسایی و انتخاب خبر 2. به ما چه: بخش كارشناسی خبر بصورت طنز 3. دیوانچه: سرودن شعری درباره خبر انتخاب شده 4. یعنی چه: جمع بندی و چرایی انتخاب خبر