پخش زنده و آرشیو رادیو

صبا نت

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبا نت

شوخی با اهالی موسیقی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات