پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح صبا

یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت 08:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح صبا

مغز- جراح مغز و اعصاب- مغز گردو و بادام- مغزم رو خوردی- بی مغز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات