پخش زنده و آرشیو رادیو

زیر چتر ترانه

شنبه 2 آذر 1398 ساعت 00:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

زیر چتر ترانه

مسابقه خوانندگی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات

مخاطبان و علاقمندان می توانند از طریق پیامك 300001055 و تلفن گویای رادیو صبا به شماره 27861055 برای شركت در این مسابقه اقدام كنند.