پخش زنده و آرشیو رادیو

قند پارسی

دوشنبه 4 آذر 1398 ساعت 21:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

قند پارسی

گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات

اجرای نمایشی حكایت های طنز با بهره گیری از كتب فاخر و ارزشمندی همچون: مثنوی معنوی، بوستان و گلستان، كلیله و دمنه، مرزبان نامه، قابوس نامه و ...