پخش زنده و آرشیو رادیو

كارت قرمز

سه شنبه 5 آذر 1398 ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كارت قرمز

طنز فوتبالی در قالب نمایش و آیتم های متنوع

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات