پخش زنده و آرشیو رادیو

بومرنگ

پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت 03:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

بومرنگ

برنامه ای با موضوعی واحد و آیتم های طنز در حوزه مشكلات اجتماعی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات