پخش زنده و آرشیو رادیو

نقل و نقلستان

یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 01:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نقل و نقلستان

گفت و گو با طنزپردازان كشور

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات