پخش زنده و آرشیو رادیو

كارت قرمز

یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كارت قرمز

طنز فوتبالی در قالب نمایش و آیتم های متنوع

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات