پخش زنده و آرشیو رادیو

صبا پلیس

پنجشنبه 10 مهر 1399 ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبا پلیس

مسابقه ای با هدف مرور قوانین و مقررات مختلف در جامعه و بیان توصیه‎های ایمنی بصورت طنز

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات