پخش زنده و آرشیو رادیو

صباهنگ

سه شنبه 29 مهر 1399 ساعت 02:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

صباهنگ

جنگ نمایشی طنز فرهنگی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات

تلفن برنامه: 22653043 پیامك برنامه: 300001055 ایمیل برنامه: radiosaba@irib.ir پیام رسان سروش: radiosaba@