پخش زنده و آرشیو رادیو

شكوه بندگی

سه شنبه 6 آبان 1399 ساعت 11:30 به مدت 35 دقیقه

اطلاعات برنامه

شكوه بندگی

اذان ظهر: 11:48- مؤذن:استاد سید مرتضی سادات فاطمی

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات