پخش زنده و آرشیو رادیو

زنگ تفریح

یکشنبه 30 آذر 1399 ساعت 10:00 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

زنگ تفریح

بیان مسائل اجتماعی و فرهنگی روز از زبان كودكان برای بزرگسالان

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات