پخش زنده و آرشیو رادیو

خاكریز خاطره

چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 ساعت 04:00 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

خاكریز خاطره

روایت خاطرات شیرین رزمندگان دفاع مقدس

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

لیست قطعات