پخش زنده و آرشیو رادیو

كیمیا

جمعه 12 شهریور 1400 ساعت 11:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

كیمیا

مسابقه ای كاملا خانوادگی با مشاركت زوج های خوش فكر و با صفای ایران زمین

پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

فهرست قطعات