پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

یکشنبه 8 خرداد 1401 ساعت 08:05 به مدت 28 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره های حجرات آیه 13 و ق آیات 1-35

لیست قطعات