پخش زنده و آرشیو رادیو

گفت و گوی علمی(تكرار)

یکشنبه 2 آبان 1395 ساعت 09:30 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفت و گوی علمی(تكرار)

سواد سلامت در جامعه

با حضور دكتر عباسیان(متخصص جراحی مغز و اعصاب)، دكتر كشاورز محمدی(استاد دانشگاه) و دكتر مومنی(رئیس شورای زنان مجمع خیرین سلامت كشور)

فهرست قطعات