پخش زنده و آرشیو رادیو

هاشور

شنبه 8 دی 1397 ساعت 10:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

هاشور

طرح توانمندسازی در مناطق روستایی و حاشیه نشین

با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده)، ابراهیمی(كارشناس مجری)، خانم غزنوی(گزارشگر)، دكتر محمد یزدانی نسب(پژوهشگر مركز پژوهش و سنجش افكار سازمان صدا و سیما و دكترای جامعه شناسی شهید بهشتی)، دكتر سید حسین حسینی(مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات سیستمی)، مهندس حمیدرضا سهرابی(مدیركل مسكن روستایی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی)، دكتر ابراهیم دنیا پیما(رئیس هیئت كانون زیست محیطی روستایی ندای شان جان و دكترای مدیریت عالی تجارت و كسب و كار) و دكتر حسینی(مدیركل عشایر استان سمنان)

لیست قطعات