پخش زنده و آرشیو رادیو

نقد و نظر

پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت 13:30 به مدت 51 دقیقه

اطلاعات برنامه

نقد و نظر

بزرگداشت استاد مرحوم دكتر احمد احمدی

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، رمضانی فرد(كارشناس مجری)، حجت الاسلام دكتر عبدالحسین خسروپناه(رئیس پژوهشگاه حكمت و فلسفه ایران)، دكتر علی اكبر رشاد(عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و دكتر غلامرضا اعوانی(استاد دانشگاه)

فهرست قطعات