پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 1 شهریور 1397 ساعت 13:30 به مدت 36 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

نگاهی به الزامات طرح تشكیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، حجت الاسلام حسن نوروزی(سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس) و مهرداد لاهوتی(عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس)

لیست قطعات