پخش زنده و آرشیو رادیو

سفینه نوح

پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 06:35 به مدت 24 دقیقه

اطلاعات برنامه

سفینه نوح

ویژه برنامه ایام محرم، پاسخ به شبهات وارد شده پیرامون فلسفه عزاداری

با حضور طباطبائی(تهیه كننده و كارشناس مجری)، حجت الاسلام هادی قطبی(نویسنده، پژوهشگر، كارشناس معارف اسلامی و مذهبی) و حجت الاسلام عبدالله مدیحی(كارشناس و پژوهشگر معارف اسلامی)

فهرست قطعات

تهیه كننده و كارشناس مجری : دكتر سید محمدطباطبایی