پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 11:00 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

بایسته های مغز و اعصاب در سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و دكتر علی مجیدی(متخصص مغز و اعصاب)

لیست قطعات