پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 10 دی 1398 ساعت 11:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

سالمندان، سبك زندگی مطلوب در سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، حمیدی(آیتم ساز)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و دكتر هومن محمدی(قائم مقام شورای ملی سالمندان)

لیست قطعات