پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 2 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

مهندسی محیط برای سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و خانم دكتر ندا رفیع زاده(پژوهشگر امور سالمندان)

لیست قطعات