پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 9 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

بیماریهای سالمندان و مراقبتهای ویژه در زمان پاندمی كرونا

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، حمیدی(آیتم ساز)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و ارتباط تلفنی با دكتر محمد اجل لووئیان(فوق تخصص جراحی گوش و بیماریهای سالمندان)

لیست قطعات