پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 19 آذر 1398 ساعت 11:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

سالمندان و بازنشستگان، بایسته های زندگی سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر)، حمیدی(آیتم ساز) و دكتر عباس معصوم زاده(متخصص طب سنتی)

لیست قطعات