پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 3 دی 1398 ساعت 11:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

بایسته های طب سالمندان در طب سنتی

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، حمیدی(آیتم ساز)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و دكتر سید مهدی میرغضنفری(متخصص طب سنتی)

لیست قطعات