پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 1 بهمن 1398 ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

سالمندان و بازنشستگان، نقش مطالعه و كتابخوانی در زندگی مطلوب برای سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر)، خانم درخشنده(كارشناس فضای مجازی) و ارتباط تلفنی با خانم كتایون طاهری(مترجم و فعال در زمینه كتابخوانی)

لیست قطعات