پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 11:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

بایسته های سبك زندگی سالمندان در شرایط پاندمی كرونا

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر روشنك تیرداد(متخصص مغز و اعصاب) و دكتر داریوش پناهی زاده(معاون اداره كل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی)

لیست قطعات