پخش زنده و آرشیو رادیو

چاه و ماه

دوشنبه 6 خرداد 1398 ساعت 09:30 به مدت 82 دقیقه

اطلاعات برنامه

چاه و ماه

ویژه شب قدر، مفهوم خانواده و جایگاه آخرت- همسر و كودكان

با حضور اورنگی(تهیه كننده و راوی)، خانم عزیزمحمدی(گوینده)، دكتر مهدی رستمی(پژوهشگر علوم قرآنی و مسائل دینی)، محمد نصرآبادی(كارشناس علوم قرآنی) و دكتر محمد عینی زاده(مدرس دانشگاه)

فهرست قطعات