پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

ناراحتیهای مغز و اعصاب در سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و خانم طیبه عباسیون(متخصص مغز و اعصاب)

لیست قطعات