پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

ناراحتی كلیه و مجاری ادراری در بزرگسالان و سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و دكتر ناصر شخص سلیم(متخصص اورولوژی، كلیه و مجاری اداری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی)

لیست قطعات