پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 3 خرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

اقتصاد وقف

با حضور روزبهانی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، شهاب داربیان(گوینده اخبار اقتصادی)، آقائی(گوینده بخش پیامك) و ارتباط تلفنی با محمدابراهیم معراجی(كارشناس وقف، معاون اسبق امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه و مدیر عامل اسبق صندوق عمران موقوفات كشور)، سید محمدكاظم موسوی متقی(مدیركل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه)، دكتر آلبرت بغوزیان(استاد اقتصاد دانشگاه تهران)، دكتر ابوالقاسم اثنی عشری(اقتصاددان و استاد دانشگاه) و محمد نوروزپور(مدیركل بقا متبركه و اماكن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه)

لیست قطعات