پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 5 خرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

دستاوردهای فناورانه جدید در حوزه هوا فضا و دفاع مقدس

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب داربیان(گوینده اخبار اقتصادی) و آقائی(گوینده بخش پیامك) و ارتباط تلفنی با دكتر مهدی جعفری ندوشن(عضو هیئت امنای پژوهشگاه فضایی ایران) و مهندس محمدحسن انتظاری(عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و مدیر پروژه ها و مجری طرحهای ماهواره مصباح و زلزله شناسی آیات)

لیست قطعات