پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 6 خرداد 1399 ساعت 11:00 به مدت 48 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

نقش و اهمیت طب سنتی در سلامت سالمندان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر) و دكتر عباس معصوم زاده(متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی ایران)

لیست قطعات