پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

مافیای دخانیات، مافیای سیگار

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، شهاب داربیان(گوینده اخبار اقتصادی)، آقائی(گوینده بخش پیامك) و ارتباط تلفنی با محمدحسین برخوردار(كارشناس اقتصادی و مدیرعامل سابق دخانیات ایران)، بهزاد ولی زاده(رئیس دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات وزارت بهداشت)، محمدرضا مسجدی(دبیركل جمعیت مبارزه با دخانیات) و دكتر محمدرضا معدنی(دبیر فراكسیون مبارزه با دخانیات مجلس شورای اسلامی)

لیست قطعات