پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

ما چقدر میتوانیم داخل سازی خودرو داشته باشیم؟

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب داربیان(گوینده اخبار اقتصادی) و آقائی(گوینده بخش پیامك)، مجتبی نظری(كارشناس ارشد خودرو و سخنگوی كروز)، دكتر امیرحسین كاكایی(كارشناس بازار خودرو، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و استاد دانشكده مهندسی خودرو)، مازیار بیگلو(دبیر انجمن قطعه سازان ایران) و ارتباط تلفنی با الله وردی دهقانی(نماینده منتخب مجلس یازدهم)، دكتر منوچهر منطقی(دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری) و دكتر علیرضا دلیری(معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری)

لیست قطعات