پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 17 خرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

مجلس یازدهم و اقتصاد

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش پیامك ها)، دكتر بهزاد خسروی(مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد)، دكتر احد علیخانی(مشاور خانه اقتصاد)، میلاد ترابی فرد(پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی پژوهشكده اقتصادی آرا) و ارتباط تلفنی با خانم دكتر معصومه آقاپور(نماینده منتخب مجلس یازدهم)، دكتر سید شمس الدین حسینی(نماینده منتخب مجلس یازدهم) و كیومرث سرمدی واله(نماینده منتخب مجلس یازدهم)

لیست قطعات