پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 19 خرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

چالش پایان نامه فروشی و مقاله های دكتری

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب داربیان(گوینده اخبار اقتصادی)، آقائی(گوینده بخش پیامك)، دكتر رضا روستا آزاد(رئیس سابق و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) محمدرضا ابن الدین حمیدی(جانشین بسیج اساتید و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین"ع") و ارتباط تلفنی با محمدهادی فضلعلی(كارشناس حقوقی قضایی و رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر)، دكتر رحیم پیلوار(استادیار دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و متخصص در حوزه مالكیت فكری) و دكتر مهدی اسماعیلی(نماینده مردم میانه در مجلس یازدهم)

لیست قطعات