پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 22 خرداد 1399 ساعت 17:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

تحلیل و بررسی مهمترین اولویتهای كاری مجلس یازدهم در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تحلیل و بررسی اهمیت و اولویت شفافیت آرا نمایندگان مجلس

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، دكتر مهرداد ویس كریمی(نماینده مردم خرم آباد و چگینی در مجلس یازدهم)، دكتر محمدرضا پورابراهیمی(نماینده مردم كرمان و راور در مجلس یازدهم)، دكتر كمال علیپور خنكداری(نماینده مردم قائمشهر و سوادكوه در مجلس یازدهم) و حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی(نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم)

لیست قطعات