پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 24 خرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

بورس از eft تا سهام عدالت و هجوم نقدینگی به بورس

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش پیامكها)، فردین آقا بزرگی(كارشناس فرابورس و مدیر صندوق كارگزاری یكی از بانكها)، حیدر فروغ نژاد(كارشناس بورس و عضو هیئت مدیره یكی از شركتهای سرمایه گذاری)، مجتبی شهبازی(مدیر بورس و اوراق بهادار یكی از بانكها) و ارتباط تلفنی با جعفر قادری(نماینده منتخب مجلس یازدهم)، داریوش پاك بین(مدیرعامل اتحادیه كشوری تعاونی های سهام عدالت، دبیركل سابق اتاق تعاون ایران و رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری سهام عدات تهران)

لیست قطعات