پخش زنده و آرشیو رادیو

چشم و چراغ

سه شنبه 27 خرداد 1399 ساعت 11:00 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

چشم و چراغ

سیاستها و ماموریتهای سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیازمندیهای سلامت محور سالمندان و بازنشستگان

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، شادمان(كارشناس مجری)، خانم ابراهیمی(گزارشگر)، دكتر داریوش پناهی زاده(معاون اداره كل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی) و خانم دكتر روشنك تیرداد(متخصص مغز و اعصاب)

لیست قطعات