پخش زنده و آرشیو رادیو

حجره

شنبه 31 خرداد 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

حجره

حلقه‌ های معیوب در زنجیره تولید كشاورزی

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، مسعودی(كارشناس مجری)، دارابیان(گوینده بخش فضای مجازی)، سیدآقایی(گوینده بخش پیامكها)، خانم خدابنده لو(آیتم ساز)، دكتر محمد خالدی(مدیركل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد كشاورزی و عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی)، علی تقوی فر(نائب رئیس كمیسیون كشاورزی اتاق بازرگانی تهران)، مجتبی شادلو(عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران و مدیرعامل زنجیره سیب ایران) و ارتباط تلفنی با عنایت الله بیابانی(قائم مقام خانه كشاورز ایران)

لیست قطعات