پخش زنده و آرشیو رادیو

بهارستان

پنجشنبه 5 تیر 1399 ساعت 17:00 به مدت 54 دقیقه

اطلاعات برنامه

بهارستان

تحلیل و بررسی علل و عوامل عدم رسیدگی دقیق به پرونده تحقیق و تفحص های مجلس

با حضور ماهر(تهیه كننده)، حسینی(كارشناس مجری)، دكتر رضا حاجی پور(نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم)، دكتر احمد علی رضا بیگی(نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم)، دكتر سید نظام الدین موسوی(نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم) و حجت الاسلام سید صادق طباطبائی نژاد(نماینده مردم اردستان مجلس یازدهم)

لیست قطعات