پخش زنده و آرشیو رادیو

خیابان فرصت

دوشنبه 2 تیر 1399 ساعت 22:00 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

خیابان فرصت

مركز رشد یا پارك فناوری، دولتی یا خصوصی؟

با حضور دهنوی(تهیه كننده)، شریفی(كارشناس مجری)، شهاب داربیان(گوینده اخبار اقتصادی)، آقائی(گوینده بخش پیامك)، خانم اسدی(گزارشگر)، دكتر سید حسین حسینی(مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات سیستمی)، دكتر حمید زادمهر(مشاور حوزه فناوری، كارآفرینی و كسب و كار)، مهدی صداقت(مدیر خانه نوآوری) و ارتباط تلفنی با مهندس عباسعلی ارفع(مدیركل برنامه ریزی فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری) و وحید رجبلو(موسس استارتاپ توانیتو)

لیست قطعات